Dokumentumok
Kattintva megtekinthetőek a dokumentumok

Raport anual de evaluare internă a calității
2018-2019

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA ȘCOLARĂ ÎN
ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Beszámoló a 2018-2019-es tanév tevékenységeiről

Proiectul de dezvoltare instituțională
2016-2020

Raport anual de evaluare internă a calității
2016-2017

Declarație de avere

Beszámoló a 2016-2017-es tanév tevékenységeiről

Criterii speciale – Különleges kritériumok

Cheltuieli cu salarii cadre didactice -didactic, auxiliare și nedidactice – martie 2018