Bemutatkozás

A Bethlen Gábor Általános Iskola Székelyudvarhelyen, Bethlen-negyedben található. Az iskola 1978 szeptember 15-én kezdte meg működését. Az iskola elemi- és általános iskolai osztályokból áll.

Az intézmény főépületét a közelmúltban teljesen felújították. Osztálytermeink barátságosak, jól fűtöttek, korszerű világítótestekkel, ergonomikus bútorzattal, projektorral, vagy interaktív táblával vannak ellátva. A két sportpálya közül az egyik új műgyep-burkolattal és védőhálóval rendelkezik. A tornaterem és a könyvtár felújítására a következő év során kerül sor. A fizika- kémia laboratórium és az informatika szakterem modern eszközökkel rendelkeznek (laptopok, nyomtatók, interaktív tábla).

 

 

Tevékenységeink során nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és a környezettudatos szemlélet kialakítására, az idegen nyelvek és az anyanyelv oktatására, a hagyományos kultúra ápolására, a gyakorlatias problémamegoldásra.

Elemi osztályos tanulóink számára délutáni foglalkozást szervezünk (After school).

A tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményekért Románia oktatási minisztere „Diploma de excelență” kitüntetést adományozott az iskolának.

A Bethlen Gábor Általános Iskola tagja a Közép-Európai Iskolák Akadémiájának (Academy of Central Europena Schools). Testvériskolánk a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola.

Iskolánk jövőképe.
Arra törekszünk, hogy a társadalomba olyan jól felkészült, tenni akaró és hatékony végzősöket bocsássunk ki, akik sikeresen be tudnak illeszkedni a közösségbe. Ezért hisszük, hogy kulcsfontosságú a tanulók kezdeményező készségének, kreativitásának, kifejező készségének fejlesztése, illetve egy egészséges életmód szemlélet kialakítása.

Ugyanakkor azt szeretnénk, ha iskolánk tanulói megértenék, hogy életcéljuk egy aktív, családi körben megélt életviteli mód kell, hogy legyen.

A boldogság, a siker és a szülőföld alapvető értékeket képviselnek tanulóink nevelésében.

Iskolánk küldetése a közösségben.
– Egy minőségi, a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztésén alapuló oktató-nevelő tevékenység biztosítása közösségünk számára

– Egy ösztönző tanulási- és munkakörnyezet kialakítása, valamint a minden tantárgyra kiterjedő, kiemelkedő teljesítményszint nyújtását lehetővé tevő feltételek megteremtése

– A mások iránti és a hagyományos értékekkel szembeni tisztelet fontosságának, valamint az ökológiai egyensúly helyreállításába való aktív bekapcsolódás szükségességének népszerűsítése diákjaink körében

Névadónk Bethlen Gábor

Bethlen Gábor személyében tiszteljük az el­ső ma­gyar ura­lko­dót, aki nem csekély sikerrel kereste, s részben meg is találta a kiutat a fe­u­dá­lis állam korlátokká vált keretei közül, egy kor­szerű politikai rendszer kiépítése felé.

Ke­mény János, egykori apródja, a XVII. század er­dé­lyi magyar emlékírás klasszikusa azt írta Önélet­írásában, hogy Bethlenhez hasonlót „Mátyás királytól fogva és István (Báthori) királyon kívül nem hallatott, nem is remélhetni.”

Ki is volt valójában ez az államférfi, akit írók, költők és művészek örökítettek meg életében és halála után egyaránt? A kérdésre, hogy miért is tartják számon Bethlen Gábort történelmünk legnagyobbjai sorában, a válasz nem is olyan könnyű. Mindenek előtt ki kell domborítanunk, hogy a fejedelem roppant nehéz nemzetközi körülmények közepette, a két nagyhatalom a Habsburg és Török Birodalom közötti állandó háborúskodás és terjeszkedési politika ellenére, nem csupán megőrizte, hanem meg is szilárdította Erdély függetlenségét, gyarapította e kis ország nemzetközi tekintélyét.

Életképeinkből
Kiemelkedő eredmények