Tájékoztató Pályázható asztali számítógépek (III. felhívás) – ANUNȚ privind distribuirea calculatoarelor (seria III.)

                                   

Tájékoztató

Pályázható asztali számítógépek

(III. felhívás)

A Bethlen Gábor Általános Iskola a Dăm Click pe România- projekt keretében 10 asztali számítógépet nyert. Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz szükséges eszközzel (táblagép, laptop vagy asztali számítógép), számítógépet igényelhetnek.

Szükséges iratok:

  • Típuskérés (csatolva);

  • Nyilatkozat saját felelősségre (csatolva);

  • A szülők személyazonossági iratának másolata;

  • A gyermek születési bizonyítványának másolata.

Különleges kritériumok:
1. Előnyt élveznek azok a VIII. osztályos tanulók, akik nem rendelkeznek semmilyen elektronikus eszközzel és internet csatlakozással.
2. A táblagépeket a kérések leadásának sorrendjében osztjuk ki.

Nem pályázhat, aki az előző két felhívás nyomán már kapott táblagépet. Az iratokat az iskola titkárságán hétköznapokon,  9- és 14 óra között lehet leadni 2021 március 10-ig. Óvásokat az eredmények kihírdetését követő napon lehet leadni. Azok a tanulók, akik kérnek, de nem kapnak számítógépet, várólistára kerülnek.

A szerződéskötést követően a tanuló a számítógépet egy évig használhatja. Egy év után a szerződés egy újabb évre meghosszabbítható. A VIII. osztályosok a számítógépeket a tankönyvekkel együtt kötelesek leadni.

További információk: a 0266.218.099-es telefonszámon, vagy az iskola titkárságán.

 

A Bethlen Gábor Általános Iskola vezetősége

ANUNȚ

privind distribuirea calculatoarelor

(seria III.)

Școala Gimnazială “Bethlen Gábor” a primit, în cadrul proiectului Dăm Click pe România 10 calculatoare. Elevii, care nu dispun de dispozitive necesare predării on-line (tablet, laptop sau calculator) pot să depună cerere pentru primirea unui calculator.

Documente necesare:

  • Cerere tip (anexat);
  • Declarație pe propria răspundere (anexat);
  • Copiile cărțiilor de identitate ale părinților;
  • Copia certificatului de naștere a elevului.

Criterii specifice:
1. Au prioritate elevi din clasa a VIII-a, care nu dețin în folosință niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
2. Calculatoarele vor fi distribuite în ordinea depunerii cererilor.

Nu pot depune cerere cei care în cadrul programelor anterioare au primit deja un tablet. Dosarul poate fi depus în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 14,00, la secretariatul școlii, până în data de 10.03.2021. Contestații se pot depune a doua zi după afișarea rezultatelor. Elevii, care nu vor primi calculatoare, vor figura pe lista de așteptare.

Elevii, după semnarea contractului de către părinți, pot folosi calculatorul timp de un an, după care contractual poate fi prelungit pentru un an. Elevii din clasa a VIII-a sunt obligați să predeie calculatoarele odată cu manualele.

 

Alte informații pe nr. telefon: 0266-2018099 sau la secretariatul școlii.

 

Direcțiunea Școlii Gimnaziale „Bethlen Gábor”