Közlemény Románia kormányának 3300-as rendelete alapján

                                                     Közlemény

Románia kormányának 3300-as rendelete alapján

 

A 2020-2021-es tanév II. félévével kezdődően Románia Tanügyminisztériuma elindítja az „Iskola az iskola után” nevű felzárkóztató programját, amelynek keretében felzárkóztató oktatásban részesülhetnek azon (előkészítő – VIII. osztályos) tanulók, akik megfelelnek az alábbi kritériumok valamelyikének:

  1. a tanulónak nem volt hozzáférése vagy hiányos hozzáférése volt az online oktatáshoz, eszközhiány miatt;
  2. a tanuló az első félévben megbukott és / vagy lezáratlan maradt legalább egy tantárgyból;
  3. a tanuló felzárkóztatásra szorul az első féléves eredményei alapján.

A felzárkóztató program márciusban indul, és havi 20 óra kötelező, fizikai jelenléttel járó, tanórák utáni oktatásban való részvételt jelent.

A programba való jelentkezés a szülő /törvényes gyám írásbeli kérése alapján történik, amelyet iskolánk titkárságára kell eljuttatni 2021 március 3-ig (személyesen vagy faxon, illetve emailen).

A programba jelentkező tanulókat a Hargita megyei tanfelügyelőség fogja elosztani a program megszervezését vállaló iskolákba.

Érdeklődni az iskola titkárságán, a 0266218099-es telefonszámon lehet.