Fejlesztő játékokkal és számítógépes szoftverrel támogatta iskolánk pszichopedagógiai kabinetjét Hargita Megye Tanácsa

 

Fejlesztő játékokkal és számítógépes szoftverrel támogatta iskolánk pszichopedagógiai kabinetjét                                                                Hargita Megye Tanácsa

         2021. májusában pályázatot írt ki Hargita Megye Tanácsa ifjúsági programok szervezésére. Ezzel a lehetőséggel élve adtuk le pályázati dokumentációnkat a Castellum Egyesület keretében, amelynek célja segítő játékok beszerzése, valamint a Varázsbetű Programcsalád számítógépes szoftver megvásárlása volt. Ezekkel szeretnénk fejleszteni a speciális nevelési igényű diákjainkat, lehetőséget adva számukra egy jobb lehetőségekkel teljes jövendőre.

       Iskolánkban számos olyan diák tanul, akikre a mindennapok felgyorsult világában talán kevesebbet figyelünk. Ők azok, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, testi-, lelki-, mentális akadályokkal néznek szembe nap mind nap, és óriási kihívást jelentenek azon akadályok, amelyeket mások könnyűszerrel maguk mögött hagynak. Jelen projektünk célja, hogy olyan hosszútávú fejlesztési folyamatot indítsunk el, amelyek serkentik a speciális nevelési igényű diákok tanulását, közelebb hozzák céljaik elérését, segítenek boldogulni a betűk és számok rejtélyes világában, majd a későbbiekben a sikeres pályaválasztásban.  Egyrészt intézményünk 43 sajátos  nevelési igényű diákja,másrészt az iskola teljes közössége  örömmel fogja megtapasztalni a különböző didaktikai játékok nyújtotta segítséget egyéni érdeklődésük és képességeik alapján, valamint a Varázsbetű Programcsalád bevezeti őket, amint neve is mutatja, a betűk csodálatos és érdekes világába, hozzájárul a gyermekek olvasási és számolási képességeinek  kialakításában és fejlesztésében.

       A pályázat teljes összege 4889 lej, amelyből 4400 lejt Hargita Megye Tanácsa biztosított és a fennmaradó összeget: 489 lejt pedig a Castellum Egyesület.

       A projektfelelős Gál Magdolna pszichológus, nevelési tanácsadó volt, azonban a sikerért köszönettel tartozunk iskolánk vezetőségének, akik szívügyüknek tekintik a gyerekek társadalmi beilleszkedését és boldogulását, a Castellum Egyesületnek, akik a pályázatot magukénak álmodták és biztosították a megvalósításhoz szükséges önrész összegét, a logopédusnak, és fejlesztő pedagógusnak, akik munkánkat támogatták. Ugyanakkor külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették pályázatunk formai és tartalmi kiteljesedését, hogy az kedvező elbírálásban részesülhessen.

Az ünnepélyes átadásra 2021. november 9-én került sor online formában, ahol nagy örömünkre: Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is tiszteletét tette, valamint részt vettek az iskolánkban dolgozó szakemberek, a kedvezményezett gyerekek,  a Castellum Egyesület elnöksége, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ vezetősége és igazgatója, valamint az iskola vezetősége.

                  

                     Székelyudvarhely                                                                          Gál Magdolna

                    2021.november 15.                                                       projektfelelős, iskolai tanácsadó