Házirend

Kérlek, figyelmesen olvasd el könyvtárunk házirendjét, és tartsd be az alábbi szabályokat!

  1. A kölcsönzés ingyenes. A beiratkozásért nem kell fizetni. Az iskolai könyvtárból a tanév elejétől május 31-ig lehet kölcsönözni.
  2. Az előkészítő, első osztályosoknál egy időben 1 db könyv, a többi tanulónál már egyszerre 3 db könyv is lehet. Indokolt esetben (pl. tanulás, házi feladat, versenyre való készülés) maximum 5 könyv kölcsönözhető.
  3. A kölcsönzési határidő 3 hét. Ha a határidő lejárta után is szükséged van az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő 1 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a hosszabbítás, ha másik tanulónak nincs szüksége arra a könyvre.
  4. Vigyázz a könyvekre, folyóiratokra, bútorokra! A könyvbe firkálni, a képeket kiszínezni, a könyv lapjait kitépni nem szabad. Ha sérülést, hibát tapasztalsz, azonnal szólj a könyvtárosnak. A könyv épségét, tisztaságát kötelességed megóvni. A megrongált vagy elveszett könyv helyett újat kell vásárolnod, vagy a könyvtárossal egyeztetett dokumentummal pótolnod.
  5. Tanév végén a könyvtáros által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket (tankönyveket is) vissza kell hoznod.
  6. A könyvtárból engedély nélkül ne vigyél el semmilyen felszerelést, se könyvet!
  7. A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.
  8. A könyvtárban enni és inni nem szabad! A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. Úgy viselkedj, hogy ne zavarj másokat (pl. hangos beszéddel, rohangálással)!
  9. A könyvtárban minden könyvnek megvan a maga helye. Ha nem tudod, honnan emelted le a könyvet, akkor hagyd azt inkább az asztalon, vagy szólj a könyvtárosnak!

A házirend be nem tartása a könyvtárból való kitiltást eredményezi.

Hírarchívum