Beszéljünk a tudományok nyelvén!

Beszéljünk a tudományok nyelvén!

2022. augusztus 22-26. között megrendezésre került a már hagyományosnak számító Beszéljünk a tudományok nyelvén! című matematika- és anyanyelvi kommunikációs tábor. A táborban két osztály 31 tanulója vett részt, akik így hangolódtak a VIII. osztály megkezdésére.

A tábor szervezője, Szabó Tünde, matematikatanárnő idén is odafigyelt a programok megtervezésében az egyensúlyra. A magyartanárnő, Kiss Gizella a nyelvi és kommunikációs készségeket fejlesztette, Németi Erzsébet a szabadfoglalkozásokon és háttértevékenységekben segített.

A foglalkozások párhuzamosan zajlottak, a csoportbontás lehetőséget adott mindkét tantárgy kompetenciaterületeiben való elmélyülésre. A tanulás mellett játékra, kötetlen együttlétekre is jutott idő, amit a vakáció utáni találkozás öröme aranyozott be.

A matematika foglalkozásokon az Einstein csoport egyenleteket, szöveges feladatokat és műveletsorokat oldott meg különböző számhalmazokon, mértani testek modellezésével kukkantottak be a térmértan előszobájába, illetve játékosan csiszolták, mélyítették a VII.-ben tanultakat, fejlesztették kreativitásukat.

Az Albert csapat esetében kissé szolidabban, játékosan elevenítették fel és gyakorolták a műveleteket egész számokkal, törtekkel, illetve a gyökmennyiségekkel. Itt is volt modellezés, az UBIM multimath jó eszköznek bizonyult a mértani alakzatok kialakítására, és a rájuk vonatkozó tulajdonságok megfigyelésére.

A magyar teremben Kiss Gizella magyartanárnő vezetésével beszélgetéssel, szövegalkotással, szerepjátékokkal fedezték fel a gyerekek a humor forrásait, a kritika és irónia kifejezési eszközeit, a kontextusból adódó jelentésváltozás lehetőségeit.

A játékok, kiscsoportos tevékenységek, közös beszélgetések továbbfejlesztették a gyerekek önismeretét, tapasztalható volt az egymásra figyelés és a csapatban kialakuló empátia, harmónia.

Ez úton is köszönetet mondunk Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának és a Castellum Egyesületnek az anyagi támogatásért, mely nélkül ez a tábor idén sem jöhetett volna létre.

Kiss Gizella, Szabó Tünde