Tájékoztató: a táblagépekkel kapcsolatos információ. Informaţii despre tabletele şcolare.

A táblagépekkel kapcsolatos információ

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy iskolánk titkárságán táblagépek igényelhetők az online oktatáshoz. A Hargita Megyei Tanfelügyelősége által biztosított eszközök száma korlátozott.

Kéréseket  december 30-ig  lehet leadni az iskola titkárságán.

A kérések értékelésének pontozási rendszere:

 1. A tanulónak semmilyen eszköze nincs – 1 pont;
 2. Nincs internet kapcsolat – 1 pont;
 3. Az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 1400 lejt havonta– 1 pont;
 4. A tanulónak 1 vagy több testvére jár az iskolába (testvérenként 1 pont).

A pályázati dosszié értékelése során kapott pontszám nem kizáró jellegű, csak a sorrend felállítására alkalmas eszköz.

A pályázati dosszié tartalma:

 1. Típuskérés (az iskola biztosítja);
 2. Nyilatkozat saját felelősségre az eszköz és az internet kapcsolat hiányáról (az iskola biztosítja);
 3. A családtagok novemberi jövedelmét igazoló iratok;
 4. Nyilatkozat az iskolában járó testvérekről.

Azok a tanulóink, akik nem jutnak táblagéphez ebben a szakaszban, várólistára kerülnek.

Bethlen Gábor Általános Iskola

 

Informaţii despre tabletele şcolare

Dragi Părinţi! Vă informăm, că puteţi solicita dispozitive electronice pentru predarea  online la secretariatul şcolii. Numărul dispozitivelor asigurate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita este limitat.

Cererile pot fi depuse la secretariatul şcolii până la data de 30 decembrie 2020.

Punctajul referitor la distribuirea dispozitivelor este următorul:

 1. Elevul nu are niciun dispozitiv – 1 punct;
 2. Nu există conexiune internet – 1 punct;
 3. Venitul net lunar nu depăşeşte 1.400 lei/membru de familie – 1 punct;
 4. Un frate/mai mulţi fraţi sunt elevii şcolii noastre – 1 punct/frate.

Punctajul obținut pe baza analizei dosarelor nu rezultă excluderea elevului, servește numai la stabilirea ordinii primirii dispozitivelor.

Conţinutul dosarului:

 1. Cerere-tip (asigurată de şcoală);
 2. Declaraţie-tip pe propria răspundere (referitor la lipsa dispozitivului şi la lipsa conexiunii la internet);
 3. Documente referitoare la venitul net al membrilor de familie în luna noiembrie;
 4. Declaraţie despre frate/fraţii care sunt elevii şcolii noastre.

Copii, care nu primesc disozitive din stocul existent, vor figura pe lista de aşteptare.

Școala Gimnazială „Bethlen Gábor”