Tájékoztató: a táblagépekkel kapcsolatos információ.(II. felhívás) Informaţii despre tabletele şcolare. (seria II.)

ANUNȚ

privind distribuirea tabletelor (seria II.)

Programul Național Educația în siguranță 

Ministerul Educației și Cercetării ne-a asigurat 20 de tablete noi pentru elevii școlii noastre. Elevii, care nu dispun de dispozitive necesare predării on-line pot să depună cerere pentru primirea unui tablet.

Documente necesare:

  • Cerere tip (anexat);
  • Declarație pe propria răspundere (anexat);
  • Copiile cărțiilor de identitate ale părinților;
  • Copia certificatului de naștere a elevului.

Criterii specifice:
1. Elevi din clasa a VIII-a, care nu dețin în folosință niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
2. Tabletele vor fi distribuite în ordinea depunerii cererilor.

Nu pot depune cerere cei care în cadrul programului anterior au primit deja un tablet. Dosarul poate fi depus în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 14,00, la secretariatul școlii, până în data de 19.01.2021. Contestații pot fi depuse a doua zi după afișarea rezultatelor. Elevii, care nu vor primi tablete, vor figura pe lista de așteptare.

Alte informații pe nr.telefon: 0266-2018099 sau la secretariatul școlii.

 

Direcțiunea Școlii Gimnaziale „Bethlen Gábor”

 

FELHÍVÁS

a táblagépek igényléséről (II. felhívás)

„Educația în siguranță” Országos Program (P.N.E.S.)

 

A Nevelési és Kutatási Minisztérium újabb 20 db. új táblagépet biztosított iskolánk tanulóinak. Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz szükséges eszközzel, táblagépet igényelhetnek.

Szükséges iratok:

  • Típuskérés (csatolva);
  • Nyilatkozat saját felelősségre (csatolva);
  • A szülők személyazonossági iratának másolata;
  • A gyermek születési bizonyítványának másolata.

Különleges kritériumok:
1. Előnyt élveznek azok a VIII. osztályos tanulók, akik nem rendelkeznek semmilyen elektronikus eszközzel és internet csatlakozással.
2. A táblagépeket a kérések leadásának sorrendjében osztjuk ki.

Nem pályázhat, aki az előző felhívás nyomán már kapott táblagépet. Az iratokat az iskola titkárságán hétköznapokon,  9- és 14 óra között lehet leadni 2021 január 19-ig. Óvásokat az eredmény kihirdetése utáni napon lehet beadni.
Azok a tanulók, akik kérnek, de nem kapnak táblagépet, várólistára kerülnek.

További információk: a 0266.218.099-es telefonszámon, vagy az iskola titkárságán.

 

 

A Bethlen Gábor Általános Iskola vezetősége

 

A kitöltendő dokumentumok letölthetőek és nyomtathatóak az alábbi linkekre kattintva:

 

CERERE TIP EDUCATIA IN SIGURANTA

 

Declaratie pe propria raspundere-converted